Mensen met een beperking vormen een kwetsbare doelgroep in onze samenleving.
Wij vinden het daarom ook van belang om zorgvuldig te werk te gaan en de kwaliteit van onze dienstverlening goed te bewaken. De kwaliteit van onze dienstverlening hebben wij gebouwd op de volgende peilers:

 • De menselijke maat
  Zorgboerderij Land-Goed wil geen instituut vormen, maar met de cliënten die er wonen en werken een zo normaal mogelijke situatie hanteren. Dit betekent dat we zoveel mogelijk uitgaan van de menselijke maat en regels hanteren zoals we die ook in het normale gezinsleven kennen. We zijn natuurlijk geen echt gezin, maar de gezinssituatie zien we op diverse onderdelen van Land-Goed terug.
 • Deskundig personeel
  Op Land-Goed wordt gewerkt met medewerkers die zijn opgeleid in het Sociaal Pedagogische Werk. Zij werken vanuit de visie zoals die door ons is opgesteld.
 • Toegang tot specialisten
  Als de situatie er om vraagt, schakelt Land-Goed specialisten die ondersteuning bieden (adviseren) bij de begeleiding van cliënten. Vanzelfsprekend kunt u daarbij denken aan een orthopedagoog, maar ook een arbeidsdeskundige behoort tot de mogelijkheden.
 • Ouder- /Medezeggenschapsraad
  Land-Goed kent een vaste ouder-/ medezeggenschapsraad. Aan deze advies- en medezeggenschapsraad wordt deelgenomen door ouders en medewerkers van Land-Goed. De raad adviseert ons (Monique en Jos) voortdurend over kwesties op de zorgboerderij.
 • Stichting Perspectief / klachtencommissie
  De kwaliteit van de dienstverlening op Land-Goed laten we evalueren door Stichting Perspectief. Stichting Perspectief is een organisatie die zich richt op verbeteringen in het leven van mensen met een beperking. Zij verzorgen periodiek onafhankelijke kwaliteitsevaluaties en zijn tevens onze externe klachtencommissie.