Zorgboerderij Land-Goed hanteert het volgende kostenoverzicht ten aanzien van zorg, ondersteuning en begeleiding:

Afhankelijk van indicatiestelling door het CIZ of een andere indicerende instantie,
en veelal afgestemd op een PGB ZZP 4 of hoger

Persoonlijke verzorging € 46,50 per uur
Extra individuele begeleiding € 46,50 per uur