Onze groepsopvang is niet aan leeftijd gebonden. Voor kinderen met een beperking die thuis wonen en nog naar school gaan, bieden wij tevens naschoolse opvang.
We halen de kinderen uit school en aan het eind van de dag brengen wij ze weer bij hun ouders thuis.