Zorgboerderij Land-Goed is gericht op het bieden van ondersteuning aan (jonge) mensen met een lichte tot matige verstandelijke/ emotionele beperking. Jongeren met een, daarbij komende, lichte fysieke/ motorische beperking worden niet op voorhand uitgesloten.

Daarnaast bieden we in onze dagbesteding ondersteuning aan kwetsbare burgers (veelal met een GGZ achtergrond) die om uiteenlopende redenen (nog) niet kunnen deelnemen aan het reguliere arbeidsproces.

De jongeren die er wonen zijn niet in staat om een zelfstandige huishouding te voeren en hebben dagelijks begeleiding nodig.

De cliënten van Land-Goed voelen zich thuis in een groene, enigszins dynamische omgeving, waar ook ruimte is voor rust en ontspanning.