Met ons team op Land-Goed werken wij daarnaast graag aan ‘volwaardig burgerschap’ en de maatschappelijke betekenis die uw en onze kinderen hebben voor de samenleving. Wij vinden dat belangrijk omdat wij allemaal gevoelens van eigenwaarde ontlenen aan de rol die wij in de maatschappij vervullen. Dat geeft ons immers betekenis. En voor mensen met een verstandelijke beperking is dat niet anders.

Om onze cliënten hierbij behulpzaam te zijn, maken wij zoveel mogelijk gebruik van de activiteiten op onze boerderij/ kwekerij. In het belang van deze jongeren zijn wij voortdurend op zoek naar de betekenis die Land-Goed heeft of kan hebben voor de samenleving in Zwartewaal/ Brielle en omgeving. Tuin- en perkplanten, snijbloemen of andere gewassen, die wij op de Land-Goed ontwikkelen, worden om die reden tegen aanvaardbare kosten aan de gemeenschap aangeboden. Onze winkel vormt daarin de schakel. Daarnaast onderhouden wij voortdurend contact met de burgers en kijken wij steeds welke toegevoegde waarde wij voor hen kunnen hebben. Zo vormt het verzorgen van bloembakken of kerstboom voor kwetsbare ouderen of het leveren van een bijdrage aan hun tuinvoorziening (tegen geringe vergoeding) een onderdeel van de dagbestedingsactiviteiten van Land-Goed. Ook het onderhouden van een van de sportvelden valt onder onze aandacht.

Voortdurend zoeken we daarbij naar een serieus kwaliteitsniveau. Met ons team hanteren we een uitspraak waaraan we veel waarde hechten: samen 100%