Omdat het aanbod van onze overheid, in grootschalige instellingen en instituten, nogal eens te wensen overlaat, kiezen wij er steeds meer voor om de zorg en ondersteuning van onze kinderen zelf te regelen. We willen graag het allerbeste voor ze en ook voor mensen met een beperking is het belangrijk om een zo volwaardig mogelijke plaats in onze samenleving te bekleden. Pas wanneer zij die vinden treedt er rust en loutering op.

In onze zorgvisie hanteren wij twee belangrijke begrippen, te weten; het begrip ’vrije ruimte’ en het begrip ’volwaardig burgerschap’.

Op Land-Goed gaan wij er vanuit dat mensen met een verstandelijke beperking (in meerdere of mindere mate) beperkt zijn in de ‘vrije ruimte’ die zij hebben. Vrije ruimte omschrijven wij als: de mogelijkheid en het vermogen van mensen om volledig zelfstandig vorm en inhoud te geven aan het leven. Mensen met een beperking schieten daarin te kort.

Het is de taak van ons als ouders, mentoren en zorgverleners om de kinderen/ jongeren te helpen bij ‘het hanteren van hun vrije ruimte’.