Overeenkomsten die met Land-Goed worden aangegaan, kennen allemaal een proefperiode van 3 maanden. In die periode wordt nagegaan of Land-Goed en een cliënt een goede combinatie zijn.

Daarna kent de overeenkomst in principe het karakter van een overeenkomst voor ‘onbepaalde tijd’. Vanzelfsprekend kunnen overeenkomsten te alle tijde wederzijds worden opgezegd. Hiervoor geldt dan een opzegtermijn.

Drugsgebruik, seksueel ongeremd gedrag en extreme fysieke agressie gelden op voorhand als criteria van uitsluiting voor de dienstverlening op Land-Goed.