Cliënten die op Land-Goed deelnemen aan de dagbesteding, begeleiding in groepsverband of naschoolse opvang ontvangen, doen dat doorgaans op basis van een AWBZ of WMO indicatie (persoonsgebonden budget), bekostiging vanuit een instelling of de gemeente, dan wel een eigen bekostiging door ouders/vertegenwoordigers.

De cliënten en hun vertegenwoordigers zijn op de hoogte van onze visie m.b.t. maatschappelijke participatie en het streven naar volwaardig burgerschap en onderschrijven die visie.

De kosten voor de dagbesteding worden door Land-Goed maandelijks in rekening gebracht bij de ouders/ vertegenwoordigers of de instelling. Het kostenoverzicht is op deze website en eventueel op aanvraag beschikbaar.

De afspraken omtrent de dagbesteding/begeleiding in groepsverband of naschoolse opvang worden vastgelegd in een ‘Overeenkomst Dienstverlening’.