Jongeren die op Land-Goed willen wonen, huren (onder gezag en op basis van afspraken met hun ouders/mentor) een zit/slaapkamer op de zorgboerderij. Zij richten deze kamer naar eigen inzicht in, onderhouden zelf deze kamer en nemen deel aan de activiteiten van Land-Goed. Zij behoren (permanent) tot de gemeenschap.

De jongeren die op Land-Goed wonen gaan (nog) naar school òf nemen deel aan een van de vormen van dagbesteding of begeleiding in groepsverband. Voorwaarde voor het wonen op Land-Goed, is dat er wordt gewerkt aan een zinvolle invulling van de dag.

De kosten voor het wonen op land-Goed worden door ons maandelijks in rekening gebracht bij de ouders/ vertegenwoordigers. De Wajong- of  WAO uitkering (of anderszins) geldt als basis voor de financiering voor de woonkosten. Het kostenoverzicht is op deze website en eventueel op aanvraag beschikbaar.

De afspraken omtrent de huur van de zit/slaapkamer worden vastgelegd in de ‘Overeenkomst Diensverlening’. In deze overeenkomst is tevens opgenomen dat de jongeren na een proefperiode van 3 maanden kunnen worden ingeschreven in de gemeentelijke basisadministratie van de gemeente Brielle (adres Land-Goed), maar tevens dat juridisch ouderschap en/of mentoraat gehandhaafd zal blijven.