De dienstverlening op Land-Goed en de bekostiging daarvan, komen tot stand in een open overeenkomst tussen de cliënt en zijn ouders/vertegenwoordiger enerzijds en zorgboerderij Land-Goed anderzijds. Dit betekent dat Land-Goed kostprijzen in rekening brengt die zijn opgesteld aan de hand van een eigen systematiek.

In de werkwijze en bij het vaststellen van de kostprijzen houdt Land-Goed echter terdege rekening met de manier waarop cliënten hun kosten via de overheid vergoed kunnen krijgen.

De Wajong (of WAO) uitkering, het Persoonsgebonden AWBZ/ WMO budget en de indicatiestelling door het CIZ of andere indicerende instantie, vormen daarbij voor Land-Goed belangrijke graadmeters.

De cliënt blijft echter te alle tijde zelf verantwoordelijk voor de financiering van de kosten.