Op Land-Goed zijn 13 plaatsen beschikbaar voor kwetsbare jongeren, die permanent bij ons willen wonen. Het gaat hier om de doelgroep jongeren die niet in staat is om thuis of zelfstandig te wonen en die permanent ondersteuning en begeleiding nodig heeft.  Op dit moment gaan wij nog uit van een aanvangsleeftijd van ongeveer 14 jaar en een grensleeftijd die zich in de loop der jaren zal ontwikkelen. Onze oudste bewoner is nu 24 jaar.

Op basis van (eventueel onder gezag van) de afspraken met u als ouders/ mentor, huren deze jongeren een zit/slaapkamer op Land-Goed. Totdat zij hun leerplicht hebben voltooid gaan deze jongeren gewoon naar school en op basis van bijvoorbeeld een PGB worden de jongeren door ons verzorgd.Wanneer zij hun leerplicht hebben voltooid, nemen zij deel aan de dagbesteding of maken zij gebruik van de mogelijkheden op regulier werk (baan of plaats in de sociale werkvoorziening).